قال ت

Information can be searched in many different ways (including keywords, Arabic text, Narrator name, etc. پیشگویی و الهام‌بخشی با استفاده از کارت‌های کبیر محبوبیت زیادی دارد

2023-01-28
    ابا الخيل و ماكين
  1. إيمان
  2. 4 النساء An-Nisaa
  3. سورة Sura البقرة Al-Baqara